بار سنگین جوانان، ضرورت منفی شدن انتشار کربن

download

James Hansen

بازداشت جیمز هانسن یه دلیل شرکت او در تظاهرات ضد سیاست های زیست محیطی حکومت آمریکا

افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.